Zmiana organizacji pracy

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3/DN/2021 z 27.04.2021 r.

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

 

Uprzejmie informujemy, że pomimo nadal trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju,w GSPZPOZ w Iłży przywracamy organizację pracy obowiązującą przed wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii.

 

W celu zminimalizowania ilości osób przybywających osobiście do Przychodni i stwarzających tym samym zagrożenie dla siebie i innych, nadal zachęcamy do:

–    korzystania z teleporad w przypadkach chorób przewlekłych i stabilnego stanu zdrowia chorych,

–    wyboru kontaktu telefonicznego w celu ustalenia wizyty w Przychodni.

 

Prosimy o zwracanie uwagi na własne oraz nasze bezpieczeństwo i w sytuacji możliwego kontaktu z osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym zachorowaniem na COVID-19, osobami przebywającymi na kwarantannie, izolacji domowej lub objętych nadzorem epidemiologicznym oraz w przypadku gorączki powyżej 380 C, duszności, uporczywego kaszlu, utraty węchu lub smaku, objawów grypopodobnych, kontaktować się telefonicznie z lekarzem rodzinnym.

 

Zawsze należy informować o faktach spełniania kryteriów epidemiologicznych lub klinicznych podejrzenia przypadków wymienionych powyżej, nigdy takich informacji nie ukrywać przed pracownikami medycznymi.

 

Świadczenie medyczne nie będące pomocą w stanie nagłego i poważnego zagrożenia zdrowotnego, a w szczególności planowe, udzielone zostaną po indywidualnym wyjaśnieniu sytuacji epidemiologicznej i klinicznej.

Nadal obowiązują zasady mające na celu minimalizację transmisji infekcji COVID-19, takie jak: ograniczenia w ruchu osobowym na terenie siedziby GSPZPOZ w Iłży i Przychodni POZ w Jasieńcu Iłżeckim, przeprowadzenie wywiadu (wypełnienie ankiety), pomiar temperatury oraz w razie konieczności innych parametrów przez pracowników medycznych.

 

Konieczne jest posiadanie maski zabezpieczającej drogi oddechowe, a zgłaszanie powinno być ograniczone do sytuacji niezbędnie tego wymagających.

 

Prosimy o zgłaszanie się w wyznaczonych godzinach, stosowanie się do poleceń personelu medycznego oraz zachowanie 2 metrowego odstępu pomiędzy osobami. W korytarzu głównym może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.

Recommend
Share
Tagged in
Skip to content