Tygodniowy harmonogram czasu pracy poradni w p.o.z.
Lekarz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Poradnie Lekarza POZ
Komorowska Beata

830 – 1430

w tym USG:

830 – 1000

830 – 1430

w tym USG:

830 – 1000

1200 – 1800
830 – 1430

830 – 1430

w tym USG:

830 – 1000

Krupińska Ewa 800 – 1500 Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 1100 – 1300 800 – 1500 800 – 1500 Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 800 – 1030
Przychodnia POZ Iłża: 1300 – 1800 Przychodnia POZ Iłża: 1030 – 1500
Karpińska Małgorzata
900 – 1300
900 – 1300 900 – 1300 900 – 1300 1100 – 1500
Pasternak Ewa
900 – 1430
900 – 1430 900 – 1430 1000 – 1130
900 – 1400
Dąbrowska Izabela
1500 – 1700
x x x
1500 – 1800
Raczyńska Agnieszka x x x 1530 – 1800 x
Komorowski Grzegorz x x x
800 – 1535
x
Poradnie „D”
 Kopciał Hanna 1025 – 1800
800 – 1535
1025 – 1800
800 – 1535

Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki

1025 – 1230

Przychodnia POZ Iłża

1230 – 1800

Materkowska Beata Przychodnia POZ Iłża: 725 – 1300 1025 – 1800 Przychodnia POZ Iłża: 725 – 1300 1025 – 1800 755 – 1530
Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 1300 – 1500 Przychodnia POZ Jasieniec Iłżecki: 1300 – 1500
Poradnia Terapii Uzależnień
Dąbrowska Izabela
1700 – 2000
x x x x
Filipek Anna 1700 – 2000 x x 1600 – 1900 x
Michałek Tadeusz 1030 – 1700 1200 – 1530 900 – 1530 900 – 1530 900 – 1530
Poradnie Stomatologiczne
Nowakowska Olga
1345 – 2000
x
700 – 1315 800 – 1030 x
Ćwiklak Katarzyna x x x
1330 – 1500
800 – 1530
Jaworska Anna
700 – 1245
730 – 1415
1215 – 1830
700 – 1435
700 – 910

 

Tygodniowy harmonogram czasu pracy – pozostałe pracownie
Pracownik
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pracownia Analityczna
Szczepanowska Wanda 700 – 1100 1600 – 1800 1600 – 1800 1600 – 1800 700 – 1100
Sobczyk Beata 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435
Wancerz Ewa 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435 700 – 1435
Pracownia USG
Komorowska Beata 830 – 1000 830 – 1000 x x 830 – 1000
Baniewicz Jacek 1 x w miesiącu (informacja w Kartotece)
Pracownia RTG
Zagdańska Anna 1300 – 1500 x x 800 – 1000 x

 

Tygodniowy harmonogram czasu pracy pracowników Ośrodka Zdrowia w Jasieńcu Iłżeckim
Pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Poradnia Lekarza POZ
Krupińska Ewa x 1100 – 1300 x x 800 – 1030
Materkowska Beata 1300 – 1500 x 1300 – 1500 x x
Kopciał Hanna x x x x 1025 – 1200
Gabinet pielęgniarski
Zatorska Iwona Przychodnia POZ w Jasieńcu Iłżeckim
725 – 1500 725 – 1200 725 – 1100 725 – 1500 1025 – 1500
Przychodnia POZ w Iłży
x 1200 – 1500 1100 – 1500 x 725 – 1025
Słomka Katarzyna 725 – 1500 725 – 1500 725 – 1500 725 – 1500 725 – 1500

 

Tygodniowy harmonogram czasu pracy – gabinety pielęgniarskie i inne
Gabinet/pracownik Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 2 3 4 5 6 7

Gabinet Zabiegowy

Łęcka Edyta

I zmiana:   725 – 1225                          II zmiana:   1300 – 1800  
Kosa Aneta I zmiana:   725 – 1500                          II zmiana:   1025 – 1800  
Sotowska Ewa I zmiana:   700 – 900                          II zmiana:   1100 – 1300
lub
I zmiana:   1200 – 1400                          II zmiana:   1600 – 1800
 
Kartoteka
Gutowska Małgorzata
700 – 1435
lub
1125 – 1900  
700 – 1435
lub
1125 – 1900 
x 700 – 1435
lub
1125 – 1900 
700 – 1435
lub
1125 – 1900 
 Wójtowicz Anna 700 – 730 700 – 1435
lub
1125 – 1900 
700 – 1435
lub
1125 – 1900 
700 – 1435
lub
1125 – 1900 
700 – 1435
lub
1125 – 1900 
Sotowska Ewa I zmiana:   700 – 200                          II zmiana:   1100 – 1600
lub
I zmiana:   900 – 1400                          II zmiana:   1300 – 1800
 

Gabinet pielęgniarek środowiskowych 

Jabłońska Anna

          I zmiana:  800 – 1535                    II zmiana:  1025 – 1800     (w tym gabinet: 800 – 1300)                   (w tym gabinet: 1200 – 1500)

Cieciora Bożena

Fiołna Justyna

        I zmiana:  800 – 1535                             II zmiana:  1025 – 1800     (w tym gabinet: 900 – 1200)                 (w tym gabinet: 1130 – 1430)

Gabinet pielęgniarek opieki długoterminowej

Minda Marzena

1225 – 2000     800 – 1535     1225 – 2000     800 – 1535     1225 – 2000
Stępień Iwona 800 – 1530     1230 – 2000   800 – 1530   1230 – 2000   800 – 1530

Położne środowiskowe

Świrta Iwona

Łabęcka Alina

    I zmiana:  800 – 1535            II zmiana:  1025 – 1800

Poradnia dla Dzieci

 Borkowska Edyta

800 – 1535 800 – 1535 800 – 1535   1025 – 1800 800 – 1535 w okresie wakacji ciągłość pracy dodatkowo zabezpieczają pielęgniarki medycyny szkolnej

Gabinety stomatologiczne 

Kurek Bożena

   1025 – 1800    725 – 1500    725 – 1500   725 – 1500 725 – 1500
Wójtowicz Anna     730 – 1435  x   x   x   x
Gutowska Małgorzata    x    x    1025 – 1800    x   x

 

Gabinety Higieny Szkolnej
1 2 3 4 5 6 7
Grudzień Renata Liceum Ogólnokształcące – Iłża
725 – 1100 725 – 900 x 900 – 1500 725 – 1400
Przychodnia POZ w Iłży – Gabinet Medycyny Szkolnej
1100 – 1500 900 – 1500 725 – 1500 725 – 900 1400 – 1500
Piasek Danuta Publiczna Szkoła Podstawowa w Iłży (dawne Gimnazjum Gminne)
725 -1500 x 905 -1500 725 -1500 x
Zespół Szkół Ponadpodstawowych – Iłża
x 725 -1500 725 -1500 x 725 – 1500
Iwanicka Małgorzata Publiczna Szkoła Podstawowa  – Iłża
x 725 – 1500 725 – 1500 x x
Przychodnia POZ w Iłży – Gabinet Medycyny Szkolnej
725 – 1025  x  x 725 – 1025 725 – 1025
Zatorska Iwona Przychodnia POZ w Jasieńcu – gabinet zabiegowy/kartoteka
725 -1100 x x 725 -1000 x
Przychodnia POZ w Jasieńcu – Gabinet Medycyny Szkolnej
1100 – 1500 x x 1000 – 1500 x
Przychodnia POZ w Iłży – Gabinet Medycyny Szkolnej
x 725 – 1500 725 – 1500 x 725 – 1500