Wytyczne dla osób przygotowujących posiłki

WYTYCZNE DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH POSIŁKI pamiętajmy, że zachorowania można uniknąć poprzez stosowanie poniższych zasad: zakup surowców, półproduktów i wyrobów gotowych jedynie z legalnych źródeł tj.: sklepów, hurtowni, do przygotowania posiłków

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Bodzentyńska 17 27-100 Iłża   zatrudni od 01.08.2023 r.   lekarza stomatologa w Przychodni POZ w Iłży   Zatrudnienie w niepełnym wymiarze

Ogłoszenie

Ogłoszenie GSPZPIZ w Iłży zatrudni Pielęgniarkę w Opiece Długoterminowej Domowej

Ocena narażenia

Ocena narażenia pracowników i osób z ogółu ludności